Vem ammar? Litterära, historiska och praktiska perspektiv

Detta event har passerat

Amning är ett viktigt och angeläget ämne för många. Med den öppna föreläsningen Vem ammar? Vill vi skapa utrymme för utbyte av idéer och diskussion över akademiska ämnesgränser, såväl inom som utanför universitetet. Därför har vi bjudit in föreläsare som kommer att presentera valda historiska, litterära och praktiska perspektiv på amning. Denna öppna föreläsning arrangeras av forskningsnätverket MotherNet tillsammans med Centrum för medicinsk humaniora. Programmet börjar klockan 18.15, lättare fika serveras från 18.00.