Mentorskap

Uppsala universitet ansvarar för två program, Mentorsprogram (Work Package 4) och Program för doktorander (Work Package 5).

Mentorsprogrammet avser att stärka samarbetet mellan seniora forskare och de forskare vid Vilnius universitet som ingår i programmet. Syftet är att utveckla adepternas internationella kontaktnät, öka deras publicering i välrenommerade tidskrifter och öka deras deltagande i internationella konferenser. För varje deltagare ska en individuell karriärplan utformas.

Programmet för doktorander syftar till att bredda doktorandernas akademiska kunskaper, skapa aktiviteter som är relevanta för doktorander på de tre universiteten samt att öka deras kännedom om finansieringsmöjligheter och om hur man skriver ansökningar. Vidare ska en gemensam workshop för doktorander anordnas.