Apie projektą

Projektas „Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood (MotherNet)” finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ Twinning priemonės lėšų (projekto Nr. 952366).

Visai žmonijai būdingų patirčių yra labai nedaug, tačiau kiekvienas turi motiną, visgi moksliniame diskurse šiai esminei žmogiškajai patirčiai skiriama palyginti nedaug dėmesio. Žinome sąlyginai nedaug apie tai, kaip ir kodėl vienos moterys renkasi turėti vaikų, kitos – ne, kaip motinos derina profesinį gyvenimą ir motinystę, kaip apie motinystę kalbama grožinėje literatūroje, ką moterys mano apie kitų kuriamas motinystės reprezentacijas ir kaip kuria savo motinystės naratyvą. Nėra atskleisti ir kai kurie probleminiai su motinyste susiję apsektai, pavyzdžiui, atskirtis ar diskriminacija dėl etninės tapatybės, odos spalvos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ar skurdo, vaikus migracijoje auginančių motinų iššūkiai ir daug kitų. Nors Europoje skiriama daug dėmesio migracijos ir mobilumo temoms, kol kas dar neturime žinių apie tai, kaip moterys išgyvena savo motinystę laike ir erdvėje, skirtingomis kalbomis ir naujose kultūrose, kaip iš naujo atranda motinystės reikšmę migracijoje. Be to, stokojama žinių apie besikuriančius motinystės naratyvus, kurie atliepia  socialinius, ekonominius ir politinius pokyčius ar ginčijamas motinystės reikšmes, kurios po tokių pokyčių – neišvengiamos. Tai rodo, kad Europos lygmeniu reikalingas dialogas apie tai, ką reiškia būti motina.

Thinking Motherhood darbo grupės (Vilniaus universitetas, Lietuva), Mother Anyway projekto (Upsalos universitetas, Švedija) ir Motherhood projekto (Nacionalinis Airijos Meinuto universitetas, Airija) tyrėjos yra pasiruošusios palyginti savo dabartinį motinystės supratimą, grįstą unikaliu kiekvienos šalies kontekstu, atrandant įžvalgas, kylančias į analizę įtraukiant kitas Europos valstybes. MotherNet projektu siekiama kurti tarpdisciplininį bendradarbiavimo tinklą, kuriame kartu dirbti galės tyrėjai iš medicinos ir sveikatos priežiūros, humanitarinių mokslų, teisės, verslo sričių ir socialinių, medijos ir kultūrinių studijų.

MotherNet apjungia ambicingus tyrimus, siūlančius gilesnę motinystės fenomeno analizę ir supratimą, įtraukiant tarpdisciplininę humanitarinių, socialinių ir medicinos mokslų prieigą. Projektas leis ugdyti motinystės tyrimų srities kompetencijas ir įgūdžius bei sukurs erdvę, kurioje patyrusios ir jaunosios konsorciumo tyrėjos, besidominčios motinystės tematika dalinsis žiniomis; jo metu bus sukurta inovatyvi mentorystės programa, kurioje dalyvaus daugelio sričių specialistės. Be to, MotherNet skatins tyrėjų kompetencijas transformuojantį įsitraukimą į tyrimus, kuris savo ruožtu pagilins ir pakeis žinojimą apie motinystę šiuolaikinėje Europoje.

MotherNet projekto tikslas – suburti Vilniaus universiteto Thinking Motherhood grupės mokslininkus ir dviejų partnerių universitetų ekspertus siekiant skatinti inovatyvius, tarpdisciplininius ir politikai aktualius tyrimus motinystės tema Europoje.

Nedidelį MotherNet konsorciumą sudaro trys universitetai: Vilniaus universitetas (Lietuva), Upsalos universitetas (Švedija) ir Nacionalinis Airijos Meinuto universitetas (Airija). Projektą koordinuoja Vilniaus universitetas.

Partneriai
 • Vilnius University
 • Uppsala University
 • Maynooth University
Remėjai
 • European Commission
Suinteresuotos šalys
 • Make Mothers Matter
 • Lithuanian welfare society for persons with mental disability Viltis
 • Lithuanian Disability Forum
 • Mental Health Europe
 • Federation Global Initiative on Psychiatry
 • European Disability Forum
 • Lithuanian Human Rights Centre
 • House of Diversity and Education
 • Centre for Equality Advancement
 • Vilnius City Crisis Centre
 • Girls and Women Academy
 • Parents’ of Pre-term Babies Association
 • Association for the Improvement of Maternity Services (AIMS Ireland)
 • Migrants’ Rights Council of Ireland (MRCI)
 • National Women’s Council of Ireland (NWCI)
 • Pavee Point Traveller and Roma Centre, the Community Radio Forum of Ireland (CRAOL)
 • Dublin Feminist Film Festival
 • Treoir, an organisation that provides information to unmarried parents and their cohabitants
 • One Family, an agency working with single-parent families, and the Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
 • MaMSIE (Mapping Maternal Subjectivities, Identities and Ethics)
 • ATGender, the European Association for Gender Research, Education and Documentation
 • Women in Film and Television
 • Swedish Network for Family and Kinship Studies