Tyrimai

VU ,,MotherNet“ projekto dalyvių kolokviumų planas 2023 metams

Pranešėjos vardas Data Preliminari tema
Laura Lapinskė (VDU)2023 09 21Tarp vienatvės ir rūpesčio: vienišų mamų Lietuvoje išgyvenimo strategijos
Renata Bikauskaitė (VU)2023 10 20Motinos-vaiko moralinio santykio samprata rūpesčio etikoje
Atėnė Mendelytė (VU)2023 11 17Motiniškas žvilgsnis šeimos dokumentikoje
Daiva Bartušienė (VDU)2023 12 15Neurocentriška, medikalizuota ir sumokslinta šiuolaikinė motinystė