Tyrimai

VU ,,MotherNet“ projekto dalyvių kolokviumų planas 2022 metams

Pranešėjos vardas Data Preliminari tema
dr. Dagnė Beržaitė, Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto docentė2022 01 13Motinystė Dostojevskio kūryboje// Motherhood in works of Dostoevsky
dr. María Sebastià Sáez, Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto asistentė2022 02 10Motherhood in Classical Reception
dr. Kristina Rutkovska, Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorė2022 03 10Motinos vaizdas religiniame diskurse// Image of “Mother” in religious discourse
dr. Dovilė Kuzminskaitė, Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimo tyrimų instituto asistentė2022 05 12Motina, migrantė, kita: Motinystė Glorios Gervitz poezijoje// Mother, Migrant, Other: Motherhood in Gloria Gervitz poetry
dr. Nijolė Juchnevičienė, Filologijos fakulteto Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto docentė2022 06 08Motinos bei sūnaus ir motinos bei dukters santykiai Plutarcho Gyvenimuose// Mother/Son and Mother/Daughter Relationship in Plutarch’s Lives