Tyrimai

VU ,,MotherNet“ projekto dalyvių kolokviumų planas 2023 metams

Pranešėjos vardas Data Preliminari tema
Rūta Morkūnienė ir Diana Ramašauskaitė2023 01 12Priešlaikinis gimdymas – daugiakryptė tyrimų perspektyva // Preterm Birth – a Multi-directional Research Perspective
Živilė Oertelė2023 02 23Motinystė XXI a. Lietuvoje: normatyviniai lūkesčiai ir motinų patirtys intensyvios motinystės ideologijos kontekste // Motherhood in the 21st c. Lithuania: Normative Expectations and Mothers’ Experiences in the Context of Intensive Motherhood Ideology
Daiva Skučienė2023 03 09TBC
Irma Kondrataitė ir Kathryn McGarrym2023 04 13Pasipriešinimas tylai ir stigmai: motinystė ir sekso verslas // Resisting Silence and stigma: Mothering and the Sex Trade
Dalia Leinartė2023 05  11Dirbanti mama sovietinėje visuomenėje: mitai, faktai, intepretacijos // Working Mothers in the Soviet Society: Myths, Facts, Interpretations